KONTAKT OSS   NYHETSBREV   FACEBOOK   BUTIKK   OM BARNAS ARK   KJØPSBETINGELSER
Kategorier


Det er ingen varer i handlekurven.

GÅ TIL HANDLEKURVEN 

Kategorier
SE ALLE PRODUKTER

KJØPSBETINGELSER


ANVENDELSE
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Barnas Ark så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

DEFINISJON
Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Barnas Ark.

PRISER
Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valuta-kurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Barnas Ark kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Barnas Ark forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

PRODUKTINFORMASJON
Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Barnas Ark eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav overfor Barnas Ark fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert, i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

MANGLER I LEVERANSE
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Barnas Ark i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Barnas Ark tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken.

MANGLER/FEIL VED PRODUKTER
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Barnas Ark. Dersom Barnas Ark gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

LEVERINGSTID
Varer på lager leveres samme eller påfølgende uke. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir forventet leveringstid spesifisert i separat e-post. Barnas Ark vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom kunden av ulike grunner ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles Barnas Ark innen rimelig tid.

ORDRENS GYLDIGHET
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, faks eller brev er det implisitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Barnas Ark opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt at kjøperen godtar å følge Barnas Ark sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Barnas Ark skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

FRAKT
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Barnas Ark velger billigste befraktningsmåte, men står fritt til å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse med Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Barnas Ark. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Barnas Ark blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

BETALING/KREDITT
Fraktkostnader fremkommer i nettbutikken. Barnas Ark står fritt til å avgjøre hvorvidt en forsendelse sendes pr. postoppkrav eller med separat faktura til selskaper med organisasjonsnummer. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer, og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.
Alle privatpersoner må betale varene ved bestilling via betalingsløsningen i nettbutikken.

SALGSPANT
Barnas Ark har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.

RETURRETT
Gjelder for privatpersoner: Barnas Ark følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

REKLAMASJONSRETT
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

GARANTI
Alle produkter levert av Barnas Ark tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet i Norge og EU, og følger de til enhver tids gjeldende garantiregler for produktgruppen. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Barnas Ark.

DOKUMENTASJON VED FORSENDELSER
Alle forsendelser til Barnas Ark vedrørende returer, garantireklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Barnas Ark skal skje kostnadsfritt for Barnas Ark. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut, om dette ikke er avtalt på forhånd.

TVISTER
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

LEVERINGSINFORMASJON
Ved bestilling av varer får du automatisk en bekreftelse per e-post på at varene er bestilt og registrert hos oss. Varene vil ikke bli sendt før ordren er komplett. Det vil si at alle varer vil bli sendt i en forsendelse. Dersom enkelte varer er i rest, vil kunden motta en e-post med spørsmål om varen skal ettersendes når den igjen er på lager.

Barnas Ark er et nettsted og nettbutikk for konsepter utviklet av Eventyrskogen AS, org. nr. 948414007.